HK-gay-video

 

雖然大家都說台灣比香港來的開放?但是在同志這一塊的領域中,台灣並不比香港來得開放.

台灣雖然出版品種類似乎很多,但在同志這一塊的領域中,香港還是出了很多台灣不可能出品的東西,我們不討論這一些東西的好壞,只單純的就多元化來看待這一件事.

 

列舉了一些香港的VCD和DVD等等的同志類奇怪的發行物.

包含了幾各系列 (像是同志的天空.偷窺同志心.男人之愛.男射男.男燈區 等等)

 

同志的天空系列  
   
   
   
偷窺同志心  
   
男人之愛  
   
親親同志們  
   
男燈區  
   
男射男  
   
同志心底話  
   
潛藏國度